Branche-info

6% BTW regeling
Er is onlangs besloten dat de 6% btw regeling nog blijft bestaan tot ? 2010.
Waar u aan moet voldoen leest u hier beneden.
Uw voordeel dus 13 %
 
Voorwaarden 6% BTW
Voor buiten en binnenschilderwerk aan particliere woningen die ouder zijn  dan 15 jaar wordt 6 % BTW in rekening gebracht i.p.v 19 % BTW.

Wat is een particliere woning:

  • woning in particulier eigendom
  • huurwoningen door particulieren bewoond
  • bejaardentehuizen
  • verpleeghuizen en zorginstellingen
  • aanleunwoningen
  • studentenwoningen
  • kloosters, zover deze worden gebruikt voor permanente bewoning
  • tweede woning, zover permanente bewoning is toegestaan